Skip to content

Informacije o zaračunavanju

Da bi uporabnikom zagotovili pravičen delež gruče in da bi upoštevali razlike v uporabljenih virih, sistem Vega uporablja računovodstvo in sistem za pravično rabo Slurm. Sistem Slurm’s Trackable RESources (TRES) omogoča razporejevalniku, da uporabnikom zaračunava toliko virov, kot so jih uporabili. Na sistemu Vega smo nastavili TRES za uporabo enot CPU, GPU in pomnilnika.

Za ogled konfiguracije zaračunavanja TRES lahko zaženete:

scontrol show partition <name>

Ponderji za particijo CPU so naslednji:

CPU=1.0,Mem=1G

Ponderji za particijo GPU so naslednji:

CPU=1.0,Mem=1G,GRES/gpu=2.0

Ker so vse enote CPU istega tipa smo TRES normalizirali na 1.0. Teoretična zmogljivost procesorja AMD EPYC 7H12 je 2 teraflopa na vtičnico in teoretična najvišja zmogljivost z dvojno natančnostjo grafičnih kartic NVIDIA A100 je 9,5 teraflopa.

Vir Tip TRES
AMD Epyc 1.0
NVIDIA A100 2.0
Pomnilnik 1GB

V primeru pomnilnika nastavimo TRES na podlagi naslednje formule:

NumCore * CoreTRES / TotalMem

Pri čemer je NumCore število jeder na vozlišče, CoreTRES je vrednost TRES in TotalMem je skupni razpoložljivi pomnilnik za vozlišče.