Skip to content

Upravljanje podatkov

Varnostno kopiranje podatkov

V sistemu Vega ni pravih varnostnih kopij uporabniških podatkov.

Vsi uporabniki odgovarjajo za svoje podatke.

Čiščenje podatkov

/ceph/hpc/home/$USER je trajni pomnilnik s kapaciteto 100 GB v času trajanja uporabnikovega projekta.

Ostali podatki se obravnavajo kot začani in se bodo izbrisali (razen če je dogovrjeno drugače).