Skip to content

Prenos datotek

Iz računalnika Windows v sistem Vega/iz sistema Vega v računalnik Windows

Za prenos datotek iz/v računalnik Windows, mora imeti nameščeno programsko opremo odjemalca SFTP/SCP, kot je navedeno na povezavi. Ko prenesete aplikacijo odjemalca, bo ta zahtevala povezavo z gručo Vega prek enega od prijavnih vozlišče povezava. Ko ste prijavljeni, lahko uporabite okno za prenos datotek v programu za prenos datotek med lokalnim računalnikom in oddaljeno gručo Vega.

Iz računalnika Linux/Mac v sistem Vega/iz sistema Vega v računalnik Linux/Mac

Za prenos datotek v gručo ali iz nje na računalniku Linux/Mac se uporablja terminalna aplikacija povezava. Za prenos datotek se uporabljajo ukazi secure copy (scp) ali secure file transfer protocol (sftp). Datoteke je možno prenašati tudi s spletnim vmesnikom Open OnDemand.

scp [OPTION] [user@login.vega.izum.si:]file1 [user@DEST_HOST:]file2
  • OPTION – možnosti scp, kot so cipher, ssh configuration, ssh port, limit, recursive copy itd.
  • [user@login.vega.izum.si:]file1 – izvorna datoteka.
  • [user@DEST_HOST:]file2 – ciljna datoteka

Več informacij o ukazu SCP najdete na povezavi.

Več informacij o ukazu SFTP najdete na povezavi.

SFTP odjemalci

Prenos/premikanje podatkov z uporabo ukaza screen

Uspešen prenos podatkov na vašo lokalno lokacijo je v veliki meri odvisen od stabilnosti vaše povezljivosti in prepustnosti omrežja. Da bi zagotovili stabilen postopek prenosa podatkov, priporočamo uporabo ukaza screen. Ta priročnik za uporabnike vam ponuja korak za korakom navodila, kako učinkovito uporabljati ukaza screen. Ukaz screen je nameščen na vseh prijavnih vozliščih.

Vzpostavite varno povezavo z Vego, kjer se nahajajo podatki, z uporabo SSH.

ssh username@logincpu.vega.izum.si

Zaženite novo sejo SCREEN

Da zaženete novo sejo screen, preprosto vnesite naslednji ukaz in pritisnite Enter:

screen

Premikanje podatkov

  • Z aktiviranim ukaznim zaslonom lahko nadaljujete s premikanjem podatkov.
  • Uporabite ustrezni ukaz za kopiranje ali premikanje želenih datotek ali map. Na primer:
  • Za kopiranje datotek uporabite ukaz cp:
cp [vir] [cilj]
  • Za premikanje datotek uporabite ukaz mv:
mv [vir] [cilj]

Nadzor prenosa podatkov

Med prenosom podatkov se lahko odcepite od ukaznega zaslona, ne da bi prekinili postopek. To storite tako, da pritisnete naslednjo kombinacijo tipk:

Ctrl + A, nato pritisnite D

S tem se boste odcepili od ukaznega zaslona oz. izklopili iz aktivne Screen seje in se vrnili na poziv terminala.

Ponovna pripetost na SCREEN sejo

Da se ponovno pripnete na SCREEN sejo in spremljate napredek ali naredite potrebne prilagoditve, uporabite naslednji ukaz:˛

screen -r

Preklapljanje med okni

Da preklopite med različnimi okni znotraj seje SCREEN, uporabite bližnjico na tipkovnici Ctrl+A, sledi številka okna. Na primer, da preklopite na okno 1, pritisnite Ctrl+A, nato 1.

Seznam obstoječih sej

Če imate več sej SCREEN, jih lahko naštejete z naslednjim ukazom:

screen -ls

Zapiranje seje SCREEN

Za zapiranje seje SCREEN se prepričajte, da ste v oknu, ki ga želite zapreti, in preprosto vnesite ukaz exit ali uporabite bližnjico na tipkovnici Ctrl+D.

Opomba:* Izguba povezave SSH z Vego ne prekine postopka prenosa podatkov. Postopek ostane aktiven v aktivni seji SCREEN. Če želite nadaljevati sejo SCREEN, se morate ponovno povezati z Vego.