Skip to content

Predstavitev gruče

slika logota Vega HPC

Pozdravljeni v HPC Vega, prvem in edinem slovenskem superračunalniku na petaravni!

Naročen je bil kot primarni superračunalniški sistem projekta za nadgradnjo slovenskih nacionalnih raziskovalnih infrastruktur "HPC RIVR" in dobavljen kot prvi od osmih sistemov na petaravni in na ravni "pre-exascale" Skupnega podjetja EuroHPC na lokaciji Instituta informacijskih znanosti – IZUM v Mariboru in povečal je računsko moč v Sloveniji in celotni Evropski uniji ter pomaga raziskovalcem in drugim uporabnikom, tako v javnem kot v zasebnem sektorju.

HPC Vega je gonilna sila inovacij ter Evropi pomaga v globalni konkurenčnosti na strateških področjih, kot so umetna inteligenca, napredna podatkovna analitika (HPDA), personalizirana medicina, bioinženiring, boj proti podnebnim spremembam ter razvoj zdravil in novih materialov.

Superračunalnik "HPC Vega" je dobil ime po največjem slovenskem matematiku Juriju Bartolomeju Vegi (1754-1802). Več o njegovem življenju in delu je tukaj.

Splošne tehnične informacije o HPC Vega so na voljo tukaj. Tehnične informacije o vseh superračunalnikih EuroHPC so na voljo tukaj.

Zasluga

Pridobitev in obratovanje superračunalnika EuroHPC sofinancirata Skupno podjetje EuroHPC prek Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) Evropske unije ter programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 kot tudi sodelujoča država Slovenija. Projekt HPC RIVR sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Projekt se izvaja v okviru prednostne osi št. 1: "Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva", prednostne naložbe 1.1 "Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena", specifičnega cilja 1.1.1 "Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja" v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020.