Skip to content

Cenik

Cenik komercialne rabe virov HPC Vega

Do komercialne rabe superračunalniških virov HPC Vega so upravičena podjetja in organizacije z gospodarsko kot tudi negospodarsko dejavnostjo, vendar ne več kot 20 % razpoložljivih kapacitet slovenskega deleža HPC Vega. Naslednja tabela predstavlja cenik komercialne rabe HPC Vega:

Postavka Cena z DDV Cena brez DDV
Administracija, priprava delovnega okolja, ena ura pomoči razvojnega inženirja, uporaba kapacitet prijavnega vozlišča 1000 EUR na projekt letni pavšal, ostalo delo po ceniku 819,67 €
Privzeto 100 GB na sistemu LCST in 20 GB na sistemu HPST do tri uporabnike na enem projektu Brezplačno, vsi nadaljnji uporabniki po ceniku 0
Particija CPU 1,00 EUR/vozlišče uro 0,82 €
Particija LM 1,50 EUR/vozlišče uro 1,23 €
Particija GPU 5,00 EUR/vozlišče uro 4,10 €
Sistem LCST, dodatno alociranih 100 GB (10 GB najmanj) 0,5 EUR na mesec za 100 GB 0,41 €
Sistem HPST, dodatno alociranih 100 GB (10 GB najmanj) 10 EUR na mesec za 100 GB 8,20 €
Dodatni uporabnik sistema 5 EUR/mesec 4,10 €
Delo razvojnega inženirja, tehnična pomoč 75 EUR/uro 61,48 €

Strankam se ne zaračunava poraba celega vozlišča, če potrebujejo le nekaj jeder na tem vozlišču. Enota za zaračunavanje porabe ur je jedro-ura, saj program za upravljanje z obremenitvijo beleži porabo v tej enoti ne glede na katerem vozlišču se je računski posel izvajal v okviru ene računske particije. Končno število jeder-ur se zdeli z 128 jedri in s tem tako dobi število vozlišč-ur. Uporabnikom je na voljo funkcionalnost dvonitnega načina, kjer eno jedro lahko izvaja dve niti, kar pomeni, da je na enem vozlišču v uporabi 256 niti. V zaračunavanju se posamezne niti ne upoštevajo, v zakup se vzame celotno jedro.

Računski viri za večje izračune se lahko prednostno alocirajo, to pa pomeni, da je treba vsakokrat počakati tako dolgo, da program za upravljanje virov pridobi toliko virov, kot jih je potrebnih za posamezen računski posel. V primeru izključne rezervacije virov na računskih particijah, se upošteva poraba vseh virov v rezervacijskem obdobju za predviden obseg rezerviranih virov, četudi se morda v tem obdobju ne porabi toliko virov, razen če to ni drugače opredeljeno v pogodbi.

IZUM se zavezuje, da bo spoštoval načelo nerazkritja podatkov komercialnih strank. Pričakuje se, da bo to spoštovanje vzajemno. Stranke morajo poskrbeti tudi za redno varnostno kopiranje svojih podatkov.

Potencialne stranke lahko opišejo svoje želje ali zahteve preko tega obrazca, lahko pa stopijo v stik tudi z uporabniško podporo po običajni poti preko e-pošte podpora@sling.si.