Skip to content

Graditev in prevajanje

Na sistemu HPC Vega lahko uporabniki izbirajo med različnimi prevajalniki in razvojnimi orodij, odvisno od preferenc in potreb. Prevajalniki so na voljo kot naložljivi moduli.

Prevajalniki

Izdelek Jezik Ime modula Opis Povezava
Intel oneAPI Compiler C / C++ / Fortran oneapi/ / Intel oneAPI
AOCC Compiler Clang - C and C++ / Flang - Fortran AOCC/ / AMD Optimizing C/C++ Compiler
PGI Compiler C / C++ / Fortran / CUDA Fortran / OpenCL / drugi NVHPC/ / Portland Group Compilers
GNU GCC Compiler C / C++ / Objective-C / Objective-C++ / Fortran / GO / drugi GCC/ Na voljo so dodatne različice pred 10.2.0 GCC, the GNU Compiler Collection

Razvojno okolje

Izdelek Jezik Ime modula Opis Povezava
CUDA Toolkit CUDA C / C / C++ / CUDA Fortran / PyCUDA / drugi CUDA/ Na voljo so dodatne različice pred 11.0.2 CUDA Toolkit

Verige orodij

Komponenta Ime modula Razpoložljive različice
foss foss/ 2017b, 2018a, 2018b, 2019a, 2019b, 2020a, 2020b
gompi gompi/ 2017b, 2018a, 2018b, 2019a, 2019b, 2020a, 2020b
gompic gompic/ 2019b
gccuda gccuda/ 2018a, 2018b, 2019b

Več informacij o verigah orodij je na voljo na povezavi.