MPI

Implementacija standarda MPI (angl. Message Passing Interface) je pomemben del gruče HPC Vega. Velika večina programske opreme, ki mora komunicirati med vozlišči, uporablja MPI. Čeprav to ni edini način komunikacije med procesi, je edini, za katerega nudimo standardno implementacijo, ki se lahko uporablja tako za pretvarjanje kot za izvajanje programske opreme. Druge, bolj specializirane, implementacije programske opreme so običajno vgrajene v programsko opremo, ki jih uporablja.

Več informacij o MPI najdete na naslednji lokaciji:

Obstaja več implementacij stadarda MPI. Na HPC Vega uporabljamo Open MPI.

OpenMPI na HPC Vega je na voljo kot modul. Iskanje in prikaz želenega modula:

$ module keyword openmpi/4.0.5.2
$ module whatis openmpi/4.0.5.2

Nalaganje izbranega modula (Default Open MPI, različica 4.0.5.2):

$ module load openmpi/4.0.5.2

Ko naložite modul Open MPI, bodo na voljo ukazi mpirun, mpiexec, mpicc, mpif90 za izvajanje vaših programov MPI.

$ mpirun ./my_application