Skip to content

Poročilo Slurm

Samodejno poročilo o uporabi

V sistemu Slurm lahko generirate računovodske statistike z uporabo skritpe slurmreport, ki jo najdete v /ceph/hpc/bin/.

Uporaba:

/ceph/hpc/bin/slurmreport [-m] [-c | -w] [-a accountlist] [-s startdate -e enddate] [-r report-directory]

pri čemer je:

  -m: pošiljanje poročila po e-pošti na naslov root@localhost

  -a: izbira računa (ali seznama računov)

  -s -e: izbira začetnega in končnega datuma poročila

  -c: Izbira trenutnega meseca od 1. do danes

  -w: Izbira prejšnjega tedna

  -r: Kopiranje poročila tudi na določen direktorij
./slurmreport -s 2021-08-18 -e 2021-08-01

Oblika datuma je lahko LLLL-MM-DD ali MMDD

Če zaženete skripto brez določitve dodatnih lastnosti, se poročilo generira za pretekli mesec in shrani v vaš domači direktorij.

Ročno poročilo o uporabi

Z ukazom sreport lahko ročno ustvarite računovodsko poročilo:

Poročilo uporabe v urah CPU

Oddajte poročilo o uporabi računa na gruči, tako da izpolnite določena polja za želeno časovno obdobje start/end:

sreport cluster AccountUtilizationByUser -T billing user=$USER -t Hours start=2021-01-01 end=2021-05-25 format=Proper%20,Login%20,Accounts,Used

Poročilo uporabe v urah TRES

Izpolnite določena polja za želeno časovno obdobje start/end:

Ustvarjanje poročila za svoj projektni račun:

ACC=$(sacctmgr show assoc cluster=vega user=$USER format=account%40 -n) ; ACC=$(tr -d ' ' <<< "$ACC") ; sreport --tres billing cluster AccountUtilizationByAccount account=$ACC -t Hours start=2021-01-01 end=2022-01-01 format=Proper%20,Login%20,Accounts%30,Used

Ustvarjanje poročila samo za svoj uporabniški račun

sreport -T billing cluster UserUtilizationByAccount -t Hours start=2021-01-01 end=2022-01-01 user=$USER format=Proper%20,Login%15,Account%40,Used%20

Poročilo uporabe v urah CPU za račun

Izpolnite določena polja za želeno časovno obdobje start/end:

Ustvarjanje poročila za svoj projektni račun:

sreport -t hourper --tres=billing cluster AccountUtilizationByUser Account=eurohpc-2010paXXX-users Start=2021-07-01 End=`date -d tomorrow +%Y-%m-%d` format=Accounts%25,Login%20,Used

Primer:

$ sreport -t hourper --tres=billing cluster AccountUtilizationByUser Account=eurohpc-2010paXXXX-users Start=2021-07-01 End=`date -d tomorrow +%Y-%m-%d` format=Accounts%25,Login%20,Used
--------------------------------------------------------------------------------
Cluster/Account/User Utilization 2021-07-01T00:00:00 - 2022-03-24T13:59:59 (23036400 secs)
Usage reported in TRES Hours/Percentage of Total
-----------------------------------------------------------------
        Account        Login        Used
----------------------------------------------------------------
 eurohpc-2010paXXXX-users               1919017(0,07 %)
 eurohpc-2010paXXXX-users       user1       5316(0,00 %)
 eurohpc-2010paXXXX-users       user2      791721(0,03 %)
 eurohpc-2010paXXXX-users       user3       4064(0,00 %)
 eurohpc-2010paXXXX-users       user4      851589(0,03 %)
 eurohpc-2010paXXXX-users       user5      266326(0,01 %)

Uporabljeno = 1919017 je v nitnih urah.

Za rezultat v jedrnih urah, delite to številko z 2.

Ta primer prikazuje skupno uporabo vseh virov (na particiji CPU in GPU) za projekt (1919017) in ga delijo uporabniki.

User1, user2, user3, user4, in user5 lahko vidijo svojo porabo po particiji. Za porabo na particiji CPU se uporabi naslednji ukaz:

sreport job SizesByAccount -T billing User=user1 -t Hours Start=2021-07-01 End=`date -d tomorrow +%Y-%m-%d` account=eurohpc-2010pa5872-users grouping=9999999 Partition=cpu format=Account%25

--------------------------------------------------------------------------------
Job Sizes 2021-07-01T00:00:00 - 2022-03-24T13:59:59 (23036400 secs)
TRES type is billing
Time reported in Hours
--------------------------------------------------------------------------------
         Account 0-9999998 TRE >= 9999999 TR % of cluster
--------------------------------------------------- ------------
 eurohpc-2010pa5872-users       1       0   100,00 %

Rezultat prikazuje, da je user1 porabil 1 nitno uro ali 0,5 jedrne ure.

Za porabo na particiji GPU se uporabi naslednji ukaz:

$ sreport job SizesByAccount -T billing User=user1 -t Hours Start=2021-07-01 End=`date -d tomorrow +%Y-%m-%d` account=eurohpc-2010pa5872-users grouping=9999999 Partition=gpu format=Account%25
--------------------------------------------------------------------------------
Job Sizes 2021-07-01T00:00:00 - 2022-03-24T13:59:59 (23036400 secs)
TRES type is billing
Time reported in Hours
--------------------------------------------------------------------------------
         Account 0-9999998 TRE >= 9999999 TR % of cluster
------------------------- ------------- ------------- ------------
 eurohpc-2010pa5872-users     5315       0   100,00 %

Rezultat prikazuje, da je user1 porabil 5315 nitno uro ali 2657,5 jedrne ure.

Povzetek: user1 je porabil 1 nitno uro na particiji CPU in 5135 nitnih ur, kar skupno pomeni 5316 nitnih ur.